De organisatie

De stichting heeft een bestuur

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

De stichting heeft geen werknemers.

Het bestuur komt ten minste tweemaal per jaar bijeen of vaker indien nodig.